Membatalkan Puasa Qadha’ | Almanhaj

MEMBATALKAN PUASA QADHA’Pertanyaan.Orang yang sedang mengqadha’ puasa, bolehkah ia membatalkannya? Begitu juga dengan puasa sunat, (bolehkah ia membatalkannya)?Jawaban.Apabila seseorang sudah berniat untuk melaksanakan puasa qadha’, maka dia tidak boleh memutuskannya. Jika sudah berniat...